Trang thiết bị

Khoan

Cắt vật liệu

Oxit nâu

Khắc

Cán mỏng

Khoan laser

Thử nghiệm AOI

Lộ trình

Khoan (MC PCB)

Phơi sáng (MC PCB)

Phơi sáng (MC PCB)

Silkscreen (MC PCB)

Thực vật

Thực vật